Nineveh: Minecraft

Bouw voor de toekomst, red het verleden

(English version below)

Op 25 November 2017 en 3 en 11 Maart 2018, hebben we, samen met honderden enthousiaste vrijwilligers, delen van de oude stad Nineveh in Minecraft na gebouwd.

Deze evenementen werden mogelijk gemaakt door het Cultural Emergency Response Programme van het Prins Claus Fonds en gehouden in het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) te Leiden. De bouw viel samen met de Nineveh tentoonstelling. De directe aanleiding hiervoor waren de vernietigingen van de oude stad van Nineveh en ander erfgoed van Mosul door IS. De deelnemers, waaronder veel jonge kinderen, werden begeleid door archaeologen van onze stichting.

Eerst hebben we het oude landschap om de stad gesimuleerd, gebaseerd op archeologische bronnen en het huidige landschap. Daarna, ook gebaseerd op archeologische en historische bronnen, hebben wij de poort van Nergal en het Paleis zonder Weerga nagebouwd. Twee sleutelplekken van Nineveh, en beide aangetast door moderne, door de mens aangerichte vernielingen.

Vanaf nu is het mogelijk om de resultaten van dit leuke maar ook harde werk te zien. Je kan de Poort van Nergal zien in de Sketchfab viewer hierboven. De map die door honderden deelnemers samen tot stand gekomen is kan hier beneden ge-download worden. Daardoor kan je wat er gebouwd is bekijken, maar je kan ook zelf verder bouwen met behulp van het instructieboekje.

Hier kan je de map downloaden (via Google Drive)

Download het instructieboekje hier (in het Engels mét plaatjes)

Hoe kun je deze kaart zelf thuis bekijken?

Deze map is gemaakt voor Minecraft 1.12.2 en het kan zijn dat hij niet goed werkt in oudere of nieuwere versies van Minecraft. De onderstaande instructies zijn enkel voor Windows-gebruikers. Deze map werkt niet op consoles (Playstation, Nintendo of XBox) of op de Minecraft Pocket Edition (smartphones en tablets).

 1. Je hebt Minecraft en een Mojang account nodig.
  • Download en maak een account.
  • Als dit de eerste keer is dat je Minecraft speelt, moet je Minecraft tenminste een keer draaien voordat je de kaart kan kopiëren (bij de eerste keer draaien, downloadt Minecraft nog enkele bestanden)
 2. Download de kaart via de link hierboven. De bestanden zitten in een gecomprimeerde (gezipte) windows map.
 3. Unzip de gecomprimeerde map.
 4. Kopieer de inhoud van deze map in je Minecraft saves.
  • Hier kun je komen door op start of de “windows” toets te drukken en dan %appdata% te typen en enter te drukken.
  • In de App Data map moet je eerst naar de .minecraft map gaan en vervolgens naar je saves map.
  • Plaats de ge-unzipte Nineveh Minecraft map in je saves
 5. Start Minecraft en de Nineveh Minecraft map zou speelbaar moeten zijn als een “Speel Alleen” wereld.

Partners & funders

Save the Past, Build the Future

On 25 November 2017 and 3 & 11 March 2018, we re-built parts of the ancient city of Nineveh in Minecraft together with hundreds of enthusiastic participants.

These events were made possible by the Cultural Emergency Response Programme of the Prince Claus Fund and held in the National Museum of Antiquities (RMO) at Leiden and coincided with the Nineveh exhibit. The direct reason for the re-construction of Nineveh was to make a statement against the destruction of Mosul’s heritage during the occupation of Mosul by IS.

We first created the landscape of the ancient city, based on current and archaeological maps. Then, based on historical and archaeological materials and the imagination of our particpants, we re-constructed the Nergal gate and the Palace without Rival.

Now, it is possible to see the results of the fun but also hard work put in by hundreds of builders. Download the map below to see what was built. You can also keep on building the city of Nineveh at home with inspiration from an instructional booklet.

Download the Nineveh Minecraft Map (via Google Drive).

Download the instructional booklet here

How to view or play the Nineveh Minecraft map yourself

The map was made for Minecraft 1.12.2 and may not run properly on older or newer versions. These instructions are for Windows only. The map will not function on consoles (Playstation, Nintendo or XBox) or on Minecraft Pocket Edition (smartphones and tablets).

 1. You will need Minecraft and a Mojang Account to play this map.
  • Download or create an account.
  • If this is the first time you are playing Minecraft, launch Minecraft at least once (only when it launches for the first time will it download the necessary files to play the game)
 2. Download the map using the link above. It is in a zip folder
 3. Unzip the folder
 4. Copy the contents of the unzipped folder in your Minecraft saves
  • You can get here by pressing start or  the “windows” button, then typing %appdata%
  • In your App Data folder, navigate to the .minecraft folder, and then to the your saves folder.
  • Place the unzipped Nineveh Minecraft folder in the saves folder
 5. Start Minecraft and the Nineveh Minecraft folder should be availble as one of the Singleplayer worlds.

Partners & funders